Wat is MyX?

 

De meeste roosterapplicaties bieden te weinig flexibiliteit om het gepersonaliseerd leren optimaal te kunnen ondersteunen en organiseren. De mogelijkheden blijven veelal beperkt tot het kunnen inschrijven op keuzelessen of workshops.

 

Samen met een aantal onderwijsinstellingen, die al ruime ervaring hebben in het aanbieden van gepersonaliseerd onderwijs, is MyX ontwikkeld. Op basis van de ervaringen en het gezamenlijk doorlopen van meerdere ontwerpbijeenkomsten is een platform ontstaan dat voorziet in de behoefte voor alle rollen binnen het logistieke proces. Met als centrale spil de leerling, die met Myx de regie krijgt over zijn of haar eigen leerproces.

Dankzij de real-time integratie met de plan- en roosterapplicatie Xedule en Fusyon, is een unieke combinatie van functionaliteit gerealiseerd waarmee docent, coach, mentor, roostermaker, planner én vooral de leerling grip krijgen op de organisatie van gepersonaliseerd leren.

 

MyX wordt uitgesproken als ‘Mix’, waarmee we symboliseren dat we met het ontwikkelde platform een mix/diversiteit aan mogelijkheden bieden voor de leerling en de docent.

De kenmerken
Gepersonaliseerd

Volledige integratie Xedule

Leerdoelen

Logistiek dashboard

Platform voor alle betrokkenen

Faciliteert keuzeproces

DEZE INHOUD IS ALLEEN ZICHTBAAR OP MOBIEL
DEZE INHOUD IS ALLEEN ZICHTBAAR OP MOBIEL

Regie over leerroute

Keuzevakken en leerroute vormgeven

De leerling kan zich in MyX inschrijven op keuzevakken en verder in detail de leerroute vormgeven. Dat kan ook een versnelde of verbrede leerroute betreffen. Per vak kan de leerling aangeven aan welke leerdoelen wordt gewerkt en hoeveel tijd eraan wordt besteed. Dat kunnen door de vaksectie vastgestelde leerdoelen zijn in het programma. De leerling kan echter ook zelf aandacht vragen voor extra leerdoelen of aangeven dan hij of zij bepaalde leerdoelen al beheerst. De leerling ziet het rooster, de keuzes en leerdoelen in één oogopslag!

DEZE INHOUD IS ALLEEN ZICHTBAAR OP DESKTOP

Regie over leerroute

Keuzevakken en leerroute vormgeven

De leerling kan zich in MyX inschrijven op keuzevakken en verder in detail de leerroute vormgeven. Dat kan ook een versnelde of verbrede leerroute betreffen. Per vak kan de leerling aangeven aan welke leerdoelen wordt gewerkt en hoeveel tijd eraan wordt besteed. Dat kunnen door de vaksectie vastgestelde leerdoelen zijn in het programma. De leerling kan echter ook zelf aandacht vragen voor extra leerdoelen of aangeven dan hij of zij bepaalde leerdoelen al beheerst. De leerling ziet het rooster, de keuzes en leerdoelen in één oogopslag!

DEZE INHOUD IS ALLEEN ZICHTBAAR OP DESKTOP

Overzichtelijk voor iedereen

Leerlingmonitor

MyX beschikt over een uitgebreid dashboard, genaamd Focus. Dit dashboard zorgt ervoor dat iedere leerling de juiste aandacht krijgt.

In Focus kan de leerling, maar ook de coach, zien hoe het leerproces ervoor staat met de keuzes en leerdoelen. De coach kan zien of de leerlingen op koers liggen ten aanzien van de gekozen route. Dit kunnen versnelde routes betreffen, maar ook verbrede routes (extra vakken).

De coach houdt overzicht over de leerdoelen die zijn leerlingen hebben geactiveerd per vak en kan daarin bijsturen. Ook kan de coach zien welke keuzes ze maken bij de lessen die ze volgen.

Slim organiseren

Gepersonaliseerd leren maakt het capaciteitsvraagstuk complex. De combinatie van Xedule of Fusyon en MyX helpt de onderwijsinstelling bij het oplossen van dit vraagstuk. De planning en het rooster wordt gemaakt in Xedule of Fusyon. In Myx wordt dit daadwerkelijk ingevuld. Zodra een workshop vol dreigt te lopen of er te weinig animo is geeft MyX feedback zodat het roosterbureau snel kan reageren. Dat is mogelijk dankzij de volledige integratie met Xedule en Fusyon.

Testimonials

Integratie

MyX integreert volledig met Somtoday en Magister, dus ook de aanwezigheidsregistratie is goed geregeld. MyX is een module van Xedule en Fusyon en daarmee zijn eveneens de integraties met AFAS, HR2Day, Itslearning en Foleta beschikbaar.

Vragen?
Stel ze gerust!

Heeft u vragen of wilt u een demo van MyX neem dan contact op via het formulier.